arıtım ne demek?

 1. Petrol, yağ vb. maddelerin arıtma işi, rafinaj.
 2. Şeker, yeryağı, metal gibi özdeklerin katışıklardan ayrılarak elde edilme işlemi.
 3. (en)Purification.
 4. (en)Refining.
 5. (en)Refinement.
 6. (al)Raffinieren
 7. (fr)Raffinement

arıtım oranı

 1. Eldeki değerlerin kısa süreli borçlara oranı, (likidite oranı = paralar+alacaklar+serbest taşınır mallar toplamının kısa önelli borçlara bölünmesiyle bulunur. Bu oranın 1 /1 in üzerinde olması girişimin kısa önelli borçlarının tamamının para ve ivedilikle paraya çevrilebilen değerlerle karşılanabileceğini gösterir).
 2. (en)Liquidity ratio.
 3. (fr)Coefficient de liquidité, degré de liquidité

arıtımarıtma

 1. Tasfiye.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arıtım oranıarıtımarıtmaarıtımeviarıtımlıarıtımlı değerarıtımlı üreme hızıarıtımsız üreme hızıarıtımyeriarıtıcıarıtıcılıkarıtıkarıtılmaarıtılmakarıtarıtanarıtaşarıtçılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın