ürem gelir ve giderleri ne demek?

 1. Kısa ve uzun süreli her tür yatırımlardan sağlanan ürem geliri.
 2. Ödünç olarak alınan değerlerin kullanılması karşılığında yüklenilen giderler.
 3. (en)Receipts and expenses of interest.
 4. (fr)Recettes et dépenses d'intérêt

ürem

 1. Faiz, getiri.
 2. (en)Urea.

ürem oranı

 1. Belirli bir yüzde oranıyla, paranın, belirli bir süre içindeki üremi.
 2. Paranın belirli bir süre bitimindeki üremi için uygulanan yüzde oranı
 3. (en)Interest rate.
 4. (fr)Toux d'intérêt

gelir

 1. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
 2. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandığı ücret, aylık, kira vb., varidat, irat.
 3. Üretim etkinliklerine katılan üretim faktörlerinin yaratılan hasıladan bölüşüm sonunda aldıkları pay.
 4. Emek faktörünün işlendirilmesinden sağlanan maaş, ücret, bahşiş, prim; finansal araçlardan sağlanan faiz, kâr payı gibi sermaye getirileri; taşınmaz ve topraktan sağlanan kira, rant; iş göremezlik, çocuk desteği; sağlık, işsizlik sigortası ve emeklilik gibi sosyal güvenlik kapsamındaki transfer ödemeleri ile şans oyunları vb. kaynaklardan elde edilen para miktarı.
 5. Îrâd.
 6. Bir filmin herhangi bir sinema salonunda ya da oynatım süresi boyunca sağladığı para. (Kesintiligelir ya da kesintisizgelir olarak ikiye ayrılır).
 7. (en)Box office, box office (takings, receipt), take.
 8. (en)Income.
 9. (en)Revenue.
 10. (en)Revenues.

ve

 1. Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu.
 2. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir söz
 3. (en)Brother of Odin and Vili He was one of the three deities who took part in the creation of the world.
 4. (en)The two-character ISO 3166 country code for VENEZUELA.
 5. (en)Ventilation Exchange is the exchange of gases, primarily oxygen and carbon dioxide, during the passage of air into and out of the respiratory passages.
 6. (en)Visual Emissions.
 7. (en)Value engineering.
 8. (en)Vented Electric; the implanted pump contains an electric motor but is vented to outside air through the driveline.
 9. (en)Visual Emissions Source: US EPA.
 10. (en)Vector Equilibrium.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üremürem oranıüremeüreme büyüklüğüüreme dönemiüreme fizyolojisiüreme göçüüreme hızıüreme hücreleriüreme hücresiüreüre döngüsüüre enerjisiüre fermentasyonuüre ile ilgiligelirgelir akım devresigelir bağlamagelir bağlamakgelir beyannamesigelir bildirimigelir bölüşümügelir cetveligelir çarpanıgelir çilzelgesigelibolugeliçgelidgeliditygelif
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın