üreme büyüklüğü ne demek?

 1. Bir populasyondaki bir döl sırasında çoğalmaya giren birey sayısı.
 2. (en)Breeding size.
 3. (fr)Taille d'incubation

üreme

 1. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.
 2. Üremek durumu.
 3. Bk. çoğalma
 4. Erişkin vücuttan yavru elde edilmesi.
 5. Bir durum veya nesnenin benzerinin oluşturulması, çoğalma, duplikasyon, replikasyon.
 6. Çoğalma.
 7. (en)Procreation.
 8. (en)Propagation.
 9. (en)Reproduction.
 10. (en)The birds and the bees.

üreme dönemi

 1. Yumurtlamanın olduğu belirli zaman aralığı, yumurtlama dönemi.
 2. (en)Spawning period.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üremeüreme dönemiüreme fizyolojisiüreme göçüüreme hızıüreme hücreleriüreme hücresiüreme izolasyonuüreme kanalıüreme mevsimiüremürem gelir ve giderleriürem oranıüreüre döngüsüüre enerjisiüre fermentasyonuüre ile ilgilibüyüklüğüne göre ayırmakbüyüklü küçüklübüyüklükbüyüklük değişmezliğibüyüklük göstermek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın