arıtım oranı ne demek?

 1. Eldeki değerlerin kısa süreli borçlara oranı, (likidite oranı = paralar+alacaklar+serbest taşınır mallar toplamının kısa önelli borçlara bölünmesiyle bulunur. Bu oranın 1 /1 in üzerinde olması girişimin kısa önelli borçlarının tamamının para ve ivedilikle paraya çevrilebilen değerlerle karşılanabileceğini gösterir).
 2. (en)Liquidity ratio.
 3. (fr)Coefficient de liquidité, degré de liquidité

arıtım

 1. Petrol, yağ vb. maddelerin arıtma işi, rafinaj.
 2. Şeker, yeryağı, metal gibi özdeklerin katışıklardan ayrılarak elde edilme işlemi.
 3. (en)Purification.
 4. (en)Refining.
 5. (en)Refinement.
 6. (al)Raffinieren
 7. (fr)Raffinement

arıtımarıtma

 1. Tasfiye.

ora

 1. O yer
 2. Kıyı, kenar, çizgi, sınır.Dgr.: anat. ora
 3. (en)That place.
 4. (en)Money of account among the Anglo-Saxons, valued, in the Domesday Book, at twenty pence sterling.
 5. (en)UW Office of Regional Affairs.
 6. (en)UCLA Office of Research Administration.
 7. (en)FDA's Office of Regulatory Affairs.
 8. (en)Office of Regulatory Affairs; Branch of FDA which is responsible for district offices and therefore also controls the inspections of manufacturers.
 9. (en)Parameter file.
 10. (en)An ORA is an assessment of a customer system provided by Oracle Consulting.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

arıtımarıtımarıtmaarıtımeviarıtımlıarıtımlı değerarıtımlı üreme hızıarıtımsız üreme hızıarıtımyeriarıtıcıarıtıcılıkarıtıkarıtılmaarıtılmakarıtarıtanarıtaşarıtçılıkoranoran bilgisioran birimioran değiştiroran dışıoraorachoracheoracıkoracıkta
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın