üre fermentasyonu ne demek?

 1. Üre bakterilerinin, topraktaki üreyi amonyum karbonat hâline çevirmesi.
 2. (en)Urea fermentation.
 3. (fr)Fermentation d'urée

üre

 1. Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde.
 2. Yapay reçine verniği ve tutkalı üretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billursu toz.
 3. Memelilerde ve diğer hayvanlarda amino asitlerin yıkımı ile oluşan boşaltım maddesi; idrarın esas organik maddesi.
 4. Bk. üre
 5. Yapay reçine verniği ve tutkalıüretiminde kullanılan temel gereçlerden beyaz, billûrsu toz.
 6. Formülü (NH2)2C=O, e.n. 132
 7. Başlıca amino asitlerin deaminasyonundan ve nükleik asit, aminler gibi diğer kaynaklardan oluşan amonyaktan karaciğerde üre döngüsü yoluyla sentezlenen, böbrekler yoluyla atılan, idrardaki sıvı olmayan kısmın yaklaşık yarısını ve kandaki serbest azotun büyük bölümünü oluşturan, azotlu bir son ürün veya protein yıkımının esas son ürünü, karbamid.
 8. Geviş getiren hayvanların yemlerine protein kaynağı olarak belli oranlarda katılan, en az % 45 azot içermesi gereken madde.
 9. Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş durumda dışarı atılan azotlu madde.
 10. (en)Urea.

üre döngüsü

 1. Karada yaşayan memelilerin karaciğerinde amonyak ve karbon dioksitten üre üretimini sağlayan döngü biçiminde bir seri enzimatik reaksiyon.
 2. (en)Urea cycle.

fermentasyon

 1. Organik bir bileşiğin enzimlerin etkisiyle parçalanması ya da değişime uğraması
 2. Mayalanma.
 3. Bk. mayalanma
 4. (en)Fermentation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üreüre döngüsüüre enerjisiüre ile ilgiliüre muamelesiüre nitrojenüre zehirlenmesiüreaplasma ürealitikumüreazüreaz testiüranistüranizmüratürat oksidazüratemifermentasyonfermentablefermentated feedfermentationfermentation accessory
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın