hz ne demek?

  1. Hazreti. Yüce kabul edilen kutsal kimselere yüceltme anlamında kullanılan sıfat.
  2. (en)Hegira

hz hasan

  1. Hz. Ali'nin (R.A.) oğludur. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) sevgili torunudur. Cennet'le tebşir olunmuştur. Hz. Peygamber (A.S.M.) kendisi için cennet gençlerinin seyyidi buyurmuştur. (Hi: 3-49)(Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in Emevilere karşı mücadeleleri ise, din ile milliyet muharebesi idi. Yani, Emeviler, Devlet-i İslamiyeyi, Arab milliyeti üzerine istinad ettirip rabıta-i İslamiyeti, rabıta-i milliyetten geri bıraktıklarından, iki cihetle zarar verdiler:Birisi: Milel-i saireyi rencide ederek tevhiş ettiler. Diğeri : Unsuriyet ve milliyet esasları, adaleti ve hakkı takip etmediğinden zulmeder. Adalet üzerine gitmez. Çünki: Unsuriyet-perver bir hakim, milletdaşını tercih eder, adalet edemez. $ferman-ı kat'isiyle: Rabıta-i diniye yerine rabıta-i milliye ikame edilmez; edilse, adalet edilmez; hakkaniyet gider.İşte Hazret-i Hüseyin, rabıta-i diniyeyi esas tutup muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, ta makam-ı şehadeti ihraz etmiş. M.)

hz hertz

  1. Frekans Saniyede atılan tur sayısıdır.Eski ismi "Cps" dir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

hz hasanhz hertzhz monohz tekhh hh antenH antijenH antijeni
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın