üreme dönemi ne demek?

 1. Yumurtlamanın olduğu belirli zaman aralığı, yumurtlama dönemi.
 2. (en)Spawning period.

üreme büyüklüğü

 1. Bir populasyondaki bir döl sırasında çoğalmaya giren birey sayısı.
 2. (en)Breeding size.
 3. (fr)Taille d'incubation

üreme fizyolojisi

 1. Üremeyle ilgili olayları inceleyen fizyolojinin alt bilim dalı, reprodüktif fizyoloji.
 2. (en)Reproductive physiology.

dönem

 1. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki zaman süresi, devre.
 2. Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot.
 3. Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre.
 4. Dönme işi.
 5. Yarıyıl.
 6. Birbirini izleyen başlangıcı ve sonu belirlenmiş zaman aralıkları.
 7. Yinelenen bir olayın ya da onu betimleyen bir işlevin, kendini yenileme süresi.
 8. Esnek bir cismin titreşiminde ya da herhangi bir cismin deviniminde, denge durumu çevresindeki tam bir salınımın saniye olarak süresi (örneğin bir sarkacın, başlangıç noktasından kalkıp yine aynı noktaya gelişi).
 9. Devir.
 10. (en)Period, run.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üreme büyüklüğüüreme fizyolojisiüreme göçüüreme hızıüreme hücreleriüremeüreme hücresiüreme izolasyonuüreme kanalıüreme mevsimiüremürem gelir ve giderleriürem oranıüreüre döngüsüüre enerjisiüre fermentasyonuüre ile ilgilidönemdönem başıdönem geliridönem gideridönem giderleridönedöne dönedöne döne çıkmadöne döne düşmedöne döne gitmekdönbabadöndercekdöndüdöndüreçdöndüren
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın