üreme fizyolojisi ne demek?

 1. Üremeyle ilgili olayları inceleyen fizyolojinin alt bilim dalı, reprodüktif fizyoloji.
 2. (en)Reproductive physiology.

üreme

 1. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.
 2. Üremek durumu.
 3. Bk. çoğalma
 4. Erişkin vücuttan yavru elde edilmesi.
 5. Bir durum veya nesnenin benzerinin oluşturulması, çoğalma, duplikasyon, replikasyon.
 6. Çoğalma.
 7. (en)Procreation.
 8. (en)Propagation.
 9. (en)Reproduction.
 10. (en)The birds and the bees.

üreme büyüklüğü

 1. Bir populasyondaki bir döl sırasında çoğalmaya giren birey sayısı.
 2. (en)Breeding size.
 3. (fr)Taille d'incubation

fizyoloji

 1. Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı.
 2. İşlev bilimi
 3. (Yun. physis: doğa; logos: bilim) Organizmaların görev ve faaliyetlerini inceleyen bilim dalı.
 4. Doku ve organların vazifelerini ve bu görevlerin nasıl yapıldığını inceleyen ilim kolu.
 5. Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı.
 6. (en)Physiology.
 7. (al)Physiologie
 8. (fr)Physiologie

Türetilmiş Kelimeler (bis)

üremeüreme büyüklüğüüreme dönemiüreme göçüüreme hızıüreme hücreleriüreme hücresiüreme izolasyonuüreme kanalıüreme mevsimiüremürem gelir ve giderleriürem oranıüreüre döngüsüüre enerjisiüre fermentasyonuüre ile ilgilifizyolojistfizyolojifizyolojikfizyolojik adaptasyonfizyolojik anatomifizyolojik anemifizyolog
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın