almaşım derecesi ne demek?

 1. Herhangi bir almaşımda görülen çeşitlerin her biri, ki TAM ( plein ), KISA ( réduit ) ve UZUN ( long ) şekillerinde olur. Açınık yok olduğu hallerde SIFIR DERECE ( degré zéro ) denir.
 2. (fr)Degré d'alternance

almaşım

 1. Bazı dillerin şekillenişinde bir kelimedeki bir veya birkaç ses öğesinin uğradığı çeşitlenme, ki ABANIK ALMAŞIMI ( Al. consonantique ) ve AÇINIK ALMAŞIMZI ( Al. vocalique ) olmak üzere ikiye ayrılır. Açınıkalmaşımmın da şu çeşitleri var: AÇINIKLARDA NİCELİK, NİTELİK, RENK ve VURGU ALMAŞIMLARI (Al. (AL voc. de quantité, qualitative, de timbre, et d'accentuation ).Abanikalmaşımı çekimlerde gramatikal farklar doğurursa buna GRAMATÎKAL ALMAŞIM ( Al. grammaticale ) denir.
 2. Bkz. Gövdealmaşımı.
 3. (al)Ablaut
 4. (fr)Alternance, apophonie, déflexion

almaşım tabanı

 1. Bkz. Taban.

derece

 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
 2. Denli, kadar
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 4. Sıcaklıkölçer.
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.
 7. Başarı gösterme.
 8. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri.
 9. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı.
 10. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

almaşımalmaşım tabanıalmaşıkalmaşık çözümleyici kümealmaşık ekimalmaşık işlevalmaşık kurgualmaşalmaşan evirmeli kodlamaderecesini düşürmekderecesizderecederece almakderece derecederece derece artanderece derece değişenderecatderecatı kurbiyederecatı şemsiyederedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın