dere alabalığı ne demek?

 1. Kemikli balıklar (Teleostei) takımının alabalıkgiller (Salmonidae) familyasından, eti çok lezzetli, Kuzey Amerika tatlı sularında yaygın olan bir tür.
 2. (en)Brooktrout.
 3. (fr)Saumon de fontaine
 4. (la)Salmo fontinalis

dere alabaligi

 1. (en)Salmo fontinalis

dere

 1. Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu.
 2. Bu akarsuyun yatağı.
 3. İki dağ arasındaki uzun çukur.
 4. Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko veya kiremit yol.
 5. Boyu, beslenme teknesi ve aşırı taşkın dışında taşıdığı su niceliği ile en küçük akarsu.
 6. Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu.
 7. (en)To hurt; to harm; to injure.
 8. (en)Harm.
 9. (en)Valley.
 10. (en)Brook.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dere alabaligideredere bülbülüdere dam deresidere dokuz gözlüsüdere incir kuşudere iskorpitidere iskorpitigillerdere iskorpitleridere kayasıderder akapder demezder encodedder hatıralabalıkalabalık ezmesialabalık topağıalabalık tutmakalabalık yavrusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın