almaşık kurgu ne demek?

 1. Koşut gelişimi ya da zamandaş gelişimi gerçekleştirmek amacıyla başvurulan bir kurgu çeşidi.
 2. (en)Cross cutting, inter cutting, cut back, switch back.
 3. (al)Wechselschnitt, Kreuzschnitt, "Cross Cutting"-Verfahren, "Inter Cutting", "Cut Back", "Switch Back"
 4. (fr)Montage alternant (alterné)

almaşık küme bağıntısı

 1. Birinci üyesi tamdurum, ikinci üyesi de tamdurum kümesi olan ikililerden oluşan bağıntı, || Her birli yöneticinin yorumu ya da kaplamı belli biralmaşık küme bağıntısıdır. Krş. im yorumlayıcı izerge, kaplam izergesİ.

almaşık çözümleyici küme

 1. (…)

kurgu

 1. Her türlü yaratı.
 2. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar.
 3. Zembereğin kurulmuş olma durumu.
 4. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj.
 5. Bir işe hazırlamak için yapılan telkin
 6. Çatı.
 7. Uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon.
 8. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir anlam ve uyum bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj.
 9. Bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen filmler arasında seçim yapmak, bunları çevirim oyunluğundaki sıralarına göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını saptamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak, bunları belirli bir anlatıma göre düzenleme işi; böylelikle,kurgu yardımıyla, filme özgü uzay ve zamanı yaratmak, filmsel gerçeği ve evreni kurmak, filmin tartımını ve dizemini gerçekleştirmek, filmin akıcılığını sağlamak gibi çapraşık ve değişik sonuçları amaçlayan çalışma
 10. (ABD'de) Görsel bir etki yaratmak üzere, kısa ve çarpıcı çekimlerin birleştirilmesi; bu birleştirmeden doğan durum (bu iş için ABD'de yalnız montage terimi kullanılır, asılkurgu editing terimiyle anlatılır). TV

Türetilmiş Kelimeler (bis)

almaşık küme bağıntısıalmaşık çözümleyici kümealmaşık ekimalmaşık işlevalmaşık maliyetalmaşıkalmaşık renk işlemialmaşık serialmaşık tamdurumalmaşık yapraklaralmaşalmaşan evirmeli kodlamakurgukurgu aygıtıkurgu bilimikurgu eşlemesikurgu eşlemikurgu filmikurgu hazırlığıkurgu masasıkurgu negatifikurgu odasıkurgankurgazkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın