almaşık ekim ne demek?

 1. Toprağı güçsüzleştirmeden, ondan en çok ve en iyi ürünü almak amacıyla ürün değiştirilerek yapılan ekim.
 2. (en)Change of crops.

almaşık çözümleyici küme

 1. (…)

almaşık işlev

 1. (en)Alternating function

ekim

 1. Ekme işi
 2. Yılın otuz bir gün süren, onuncu ayı
 3. Teşrinievvel.
 4. Toprağa ürün ekme işi.
 5. Yılın onuncu ayı.
 6. (en)Sowing.
 7. (en)Planting.
 8. (en)Culture.
 9. (en)Team.
 10. (en)Inoculation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

almaşık çözümleyici kümealmaşık işlevalmaşık kurgualmaşık küme bağıntısıalmaşık maliyetalmaşıkalmaşık renk işlemialmaşık serialmaşık tamdurumalmaşık yapraklaralmaşalmaşan evirmeli kodlamaekimekim alanıekim alaniekim sayımı beyanıekim sayımı bildirimiekimdeekimlikekimlik patatesekimolekülariteekimomeki varekicekekiciekicilikekiç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın