almaşım ne demek?

  1. Bazı dillerin şekillenişinde bir kelimedeki bir veya birkaç ses öğesinin uğradığı çeşitlenme, ki ABANIK ALMAŞIMI ( Al. consonantique ) ve AÇINIK ALMAŞIMZI ( Al. vocalique ) olmak üzere ikiye ayrılır. Açınıkalmaşımmın da şu çeşitleri var: AÇINIKLARDA NİCELİK, NİTELİK, RENK ve VURGU ALMAŞIMLARI (Al. (AL voc. de quantité, qualitative, de timbre, et d'accentuation ).Abanikalmaşımı çekimlerde gramatikal farklar doğurursa buna GRAMATÎKAL ALMAŞIM ( Al. grammaticale ) denir.
  2. Bkz. Gövdealmaşımı.
  3. (al)Ablaut
  4. (fr)Alternance, apophonie, déflexion

almaşım derecesi

  1. Herhangi bir almaşımda görülen çeşitlerin her biri, ki TAM ( plein ), KISA ( réduit ) ve UZUN ( long ) şekillerinde olur. Açınık yok olduğu hallerde SIFIR DERECE ( degré zéro ) denir.
  2. (fr)Degré d'alternance

almaşım tabanı

  1. Bkz. Taban.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

almaşım derecesialmaşım tabanıalmaşıkalmaşık çözümleyici kümealmaşık ekimalmaşık işlevalmaşık kurgualmaşalmaşan evirmeli kodlama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın