almaşık çözümleyici küme ne demek?

 1. (…)

almaşık

 1. İki veya daha çok şeyin sıralanmasında karşılıklı değil, aralıklı olarak sağda ve solda yerleşmiş olan.
 2. Almaşlı olarak işleyen, mütenavip, alternatif.
 3. Almaşık dizilişte olan; her boğumda bir yaprak ve yapraklar arasında belli bir açı bulunan yaprak dizilişi. Alternat.
 4. Her boğumda bir yaprak ve yapraklar arasında belli bir açı bulunan yaprak dizilişi, alternat.
 5. (en)Alternative.
 6. (en)Used by taking turns.
 7. (en)Alternate.
 8. (al)Alternate
 9. (al)Alternate, wechselständing
 10. (fr)Alterne

almaşık ekim

 1. Toprağı güçsüzleştirmeden, ondan en çok ve en iyi ürünü almak amacıyla ürün değiştirilerek yapılan ekim.
 2. (en)Change of crops.

çözümleyici

 1. Çözümleme işini yapan kimse, analist.
 2. Süre, genlik vb. bir ya da daha fazla işaretin dağılım fonksiyonunu belirlemeye yarayan düzen.
 3. (en)Analyzer.
 4. (en)Analyzer / analizör.
 5. (en)Analysing.
 6. (en)Analyst.
 7. (en)Analytic.
 8. (en)Analytical.
 9. (fr)Analyseur

küme

 1. Tümsek biçimindeki yığın.
 2. Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup
 3. Tomar.
 4. Bir sınıfta öğrencilerin, belli bir eğitim ve öğretim amacıyla bir süre için oluşturdukları takım veya öbek.
 5. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk, lig.
 6. Koşularda, kendiliğinden oluşan yarışçı gruplarının her biri.
 7. Aynı yapıdaki öğelerden oluşan topluluk.
 8. Çok sayıda nesne ve canlı topluluğu
 9. Takımların durum ve nitelikleri göz önünde bulundurularak Ayaktopu Birliğince belli sayıdaki takımdan oluşturulan topluluk.
 10. (en)Heap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

almaşıkalmaşık ekimalmaşık işlevalmaşık kurgualmaşık küme bağıntısıalmaşık maliyetalmaşık renk işlemialmaşık serialmaşık tamdurumalmaşık yapraklaralmaşalmaşan evirmeli kodlamaçözümleyiciçözümleyici çizelgeçözümleyici kurguçözümleyici kümeçözümleyici şeyçözümleyicilikçözümleyençözümleçözümleççözümlemeçözümleme kurallarıçözümleme romanı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın