almaşık işlev ne demek?

 1. (en)Alternating function

alternating

 1. Alternatif, dalgalı

almaşık çözümleyici küme

 1. (…)

almaşık ekim

 1. Toprağı güçsüzleştirmeden, ondan en çok ve en iyi ürünü almak amacıyla ürün değiştirilerek yapılan ekim.
 2. (en)Change of crops.

işlev

 1. Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
 2. Bir yapının gerçekleştirilebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme imkânı veren eylem türü, fonksiyon.
 3. Herhangi bir şeyin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev.
 4. Bir kümedeki değişimin başka bir kümede yol açtığı değişimi belirleyen bağıntı.
 5. Bkz. fonksiyon
 6. (en)Function fonksiyon.
 7. (en)Role.
 8. (en)Function.
 9. (al)Funktion
 10. (fr)Fonction

Türetilmiş Kelimeler (bis)

almaşık çözümleyici kümealmaşık ekimalmaşık kurgualmaşık küme bağıntısıalmaşık maliyetalmaşıkalmaşık renk işlemialmaşık serialmaşık tamdurumalmaşık yapraklaralmaşalmaşan evirmeli kodlamaişlevişlev bozukluğuişlev değişkeniişlev değişmeziişlev itimiişlev simgesiişlev tuşuişlev yitimiişlevbilimişlevciişleişleçişlekişlek caddeişlek ek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın