almaç dizgesi ne demek?

 1. Canlının kendi gövdesi ya da çevresinde baş gösteren değişmeleri alıp beyine ulaştıran dizge.

almaç duyarsızlaşması

 1. Agonist ilaçlarla yapılan tedavi sırasında almaçların çekiciliği ve nöromediyatöre duyarlılığının azalması, reseptör duyarsızlaşması.
 2. (en)Receptor desensitization.

almaç engellenmesi

 1. Antagonist bir ilacın, agonist ilacın almacına bağlanarak ilaç vb. maddeler tarafından etkilenmesinin önlenmesi olayı, farmakolojik etki zıtlığı, reseptör bloku.
 2. (en)Receptor blockage.

dizge

 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
 2. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem.
 3. Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem.
 4. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
 5. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
 6. (en)Tablature.
 7. (en)System.
 8. (en)System sistem.
 9. (al)System
 10. (fr)Système

Türetilmiş Kelimeler (bis)

almaç duyarsızlaşmasıalmaç engellenmesialmaç engelleyicisi ilaçalmaç ışıtacıalmaç işgal kuramıalmaçalmaç işgal teorisialmaç rezervialmaç yerialmaç yoğunluğualmaalma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırıalma ayarlarıalma durumualma hatasıdizgesizdizgesiz gözlemdizgesizlikdizgeseldizgesel dördüldizgesel konu kataloğudizgesel örneklemdizgesel örneklemdeğerdizgedizge bilimidizge yaklaşımıdizgelidizgeli değiştirmedizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın