dizgesel örneklemdeğer ne demek?

  1. Sıralı örneklemdeğerlerin doğrusal birleşimlerinden oluşan örneklemdeğer.
  2. (en)Systematic statistic.

dizgesel örneklem

  1. (örnek.) Belli bir kurala bağlı olarak elde edilen örneklem. Örneğin, bir dizelgeden her k'yıncı birimin alınmasıyla oluşturulan örneklem. Bu birimler arasındaki uzaklığa örnekleme aralığı adı verilir.
  2. (en)Systematic sample.

dizgesel örnekleme

  1. Rasgele seçim yerine dizgesel bir yöntem kullanılarak yapılan örnekleme, anlamdaş örüntülü örnekleme.
  2. (en)Systematic sampling.

örneklemdeğer

  1. 1) Örneklemedeki değerlerden bulunan bir değer. Ortalama, değişke vb. 2) (…) kümesi X olasılıksal değişkeninden alınmış bir rasgele örneklem ise, Y = g (…)işlevi. Bu işlev, bilinmeyen bir değiştirge içermez. (…)bağımsız olasılıksal değişkenleri belli bir olasılıksal dağılımı olan X olasılıksal değişkeni ile aynı dağılımlı ise (…)'ye X'den bir rasgele örneklem adı verilir.
  2. (en)Statistic.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dizgesel örneklemdizgesel örneklemedizgeseldizgesel dördüldizgesel konu kataloğudizgesel tasarımdizgesel yanılgıdizgesellikdizgedizge bilimidizge yaklaşımıdizgelidizgeli değiştirmeörneklemdeğerörneklemörneklem beklemiörneklem birimiörneklem noktasıörneklem tasarı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın