dizgesiz gözlem ne demek?

 1. Ölçünleyici yordamlardan yoksun olduğu için gözlem durumu ve bilişim sürecini denetim altına alamayan, güvenirliği düşük, kaba saptamalarla yetinen gözlem, bkz. dizgeli gözlem.
 2. (en)Unsystematic observation.

dizgesiz

 1. Dizgesi olmayan, dizgeye bağlı olmayan, sistemsiz.
 2. (en)Unsystematic sistemsiz.

dizgesizlik

 1. Dizgesiz olma durumu.

gözlem

 1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve planlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
 2. İnceleme sonucu elde edilen değer, müşahede.
 3. Bir gök cismini, bir gök olayını çıplak gözle veya bir araç yardımıyla izleyerek görülen değerleri tespit etme işlemi, rasat.
 4. Bir yazı veya eseri yazmaya başlamadan önce konusuyla ilgili gerekli bilgi, deney, inceleme ve araştırma yapma işi.
 5. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.
 6. Bir olayın veya olgunun niteliklerini açıklamak amacıyla, her türlü belirtinin planlı bir biçimde izlenmesi.
 7. Bkz. observasyon, müşahade, rasat
 8. Doğa olaylarının işleyiş yasalarını bulmak amacıyla yapılan bilimsel araştırmaların ilk basamağı; olayların oluşum ve yürüyüşünü kimi gereçler yardımıyla izleme ve izlenimleri saptama.
 9. Olayların, belirlenen sırada, düzenli, amaçlı olarak incelenmesi.
 10. müşahade, gözlemek karşılığı olarak kullanılan kelime

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dizgesizdizgesizlikdizgeseldizgesel dördüldizgesel konu kataloğudizgesel örneklemdizgesel örneklemdeğerdizgedizge bilimidizge yaklaşımıdizgelidizgeli değiştirmegözlemgözlem açısıgözlem ağırlığıgözlem araçlarıgözlem araştırmalarıgözlem aygıtıgözlem birimigözlem birimlerinin tanımlanmasıgözlem değerigözlem dosyasıgözlegözle alıntıgözle görülebilirgözle görülürgözle görülür biçimde
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın