almaç duyarsızlaşması ne demek?

 1. Agonist ilaçlarla yapılan tedavi sırasında almaçların çekiciliği ve nöromediyatöre duyarlılığının azalması, reseptör duyarsızlaşması.
 2. (en)Receptor desensitization.

almaç

 1. Bk. Televizyon
 2. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, reseptör.
 3. Bir kaynaktan gelen elektromıknatıs dalgaları ses ya da resme çeviren aygıtların genel adı.
 4. Televizyon alıcısının aktardığı resim ile sesin, elektromıknatıs dalgalara dönüştürülüp yayınlanmasından sonra, bunları dalgalık yardımıyla toplayarak resim ve sese çevirebilen aygıt.
 5. Hücrelerde, belirli bir büyük molekülün özel bir kısmını oluşturan, etkin endojen madde ve onlara yapıca benzerliği olan ilaç moleküllerini seçici bir biçimde yüksek çekicilik göstererek bağlayan ve etkinin başlamasına aracılık eden birim, reseptör.
 6. Virüsün ligant yapılarıyla ilişkiye geçen hücre zarı üzerindeki yapılar.
 7. Alan, kabul eden.
 8. (en)Receiver,.
 9. (en)Radio receiver, radio, receiver, wireless set,.
 10. (en)Receiver, television (receiver), (ABD) television set, set.

almaç dizgesi

 1. Canlının kendi gövdesi ya da çevresinde baş gösteren değişmeleri alıp beyine ulaştıran dizge.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

almaçalmaç dizgesialmaç engellenmesialmaç engelleyicisi ilaçalmaç ışıtacıalmaç işgal kuramıalmaç işgal teorisialmaç rezervialmaç yerialmaç yoğunluğualmaalma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırıalma ayarlarıalma durumualma hatasıduyarsızlaşmaduyarsızlaşmakduyarsızlaştırmaduyarsızlaştırmakduyarsızlaştırmamak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın