almaç işgal kuramı ne demek?

 1. (en)Receptor occupancy theory.

receptor

 1. ), (anat.) alıcı sinir, reseptör.
 2. Anat. reseptör.

almaç işgal teorisi

 1. İlaç tarafından oluşturulan etkinin şiddetinin, ilaç molekülleri tarafından işgal edilen almaçların oranıyla doğru orantılı olduğunu ve en fazla etkinin oluşabilmesi için dokudaki bütün almaçların ilaç molekülleri tarafından işgal edilmesinin gerektiğini savunan, 1933 yılında Clark adlı araştırıcı tarafından ortaya atılmış teori.
 2. (en)Receptor- occupation theory.

almaç

 1. Bk. Televizyon
 2. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, reseptör.
 3. Bir kaynaktan gelen elektromıknatıs dalgaları ses ya da resme çeviren aygıtların genel adı.
 4. Televizyon alıcısının aktardığı resim ile sesin, elektromıknatıs dalgalara dönüştürülüp yayınlanmasından sonra, bunları dalgalık yardımıyla toplayarak resim ve sese çevirebilen aygıt.
 5. Hücrelerde, belirli bir büyük molekülün özel bir kısmını oluşturan, etkin endojen madde ve onlara yapıca benzerliği olan ilaç moleküllerini seçici bir biçimde yüksek çekicilik göstererek bağlayan ve etkinin başlamasına aracılık eden birim, reseptör.
 6. Virüsün ligant yapılarıyla ilişkiye geçen hücre zarı üzerindeki yapılar.
 7. Alan, kabul eden.
 8. (en)Receiver,.
 9. (en)Radio receiver, radio, receiver, wireless set,.
 10. (en)Receiver, television (receiver), (ABD) television set, set.

işgal

 1. Bir yeri ele geçirme
 2. Bir kimseyi işten alıkoyma, engelleme, oyalama.
 3. Uğraştırma.
 4. Kapma, kapım (Aneignung, occupation) (bk. ihrâz).
 5. Zabtetme, istila etme.
 6. (en)Occupation.
 7. (en)Occupancy.
 8. (en)Possession.
 9. (en)Distraction.
 10. (en)Obstruction.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

almaç işgal teorisialmaçalmaç dizgesialmaç duyarsızlaşmasıalmaç engellenmesialmaç engelleyicisi ilaçalmaç ışıtacıalmaç rezervialmaç yerialmaç yoğunluğualmaalma alı, sat yağızı, bin doruya, besle kırıalma ayarlarıalma durumualma hatasıişgalişgal aktivasyon teorisiişgal edenişgal eden kimseişgal emsaliişgal etmekişgal ettiği ülkelerden almanyaya gönderilen işçiişgal kapasitesiişgal ordusuişgalciişgabiş acentasıiş açmakiş adamıiş adayı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın