dizge yaklaşımı ne demek?

 1. Kent tasarlamasında, bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanmasına, deneyime, yerel çözümlemelere dayanan parçacıl çözümleme yerine, bir bütünü oluşturan tüm öğelerin, bütünle olan ve kendi aralarındaki ilişki ve etkileşimlerin belirleyici etkenler olarak gözönünde tutulmasına ağırlık veren araştırma ve sorun çözme biçimi.

dizge

 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
 2. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem.
 3. Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem.
 4. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
 5. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
 6. (en)Tablature.
 7. (en)System.
 8. (en)System sistem.
 9. (al)System
 10. (fr)Système

dizge bilimi

 1. (en)Systematics.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dizgedizge bilimidizgelidizgeli değiştirmedizgeli gözlemdizgeli örnek seçmedizgeli rastlantılamadizgeli sabuklamadizgeli sorudizgeli yanılgıdizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiğiyaklaşımyaklaşım problemiyaklaşım yoluyaklaşımlar kuramıyaklaşımlar teorisiyaklaşıkyaklaşık bilgiyaklaşık çizim yöntemiyaklaşık değeryaklaşık dokuz litrelik kuru ölçü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın