ali ne demek?

 1. Yüce, yüksek

  Bu bizim en büyük, en şanlı, en ali bir günümüz, en mukaddes millî bayramımız.

  Ö. Seyfettin
 2. Yüce, ulu, yüksek.
 3. Onur bakımından en üstün.
 4. Şan ve şeref sahibi.
 5. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife.
 6. Üstün. Yüce. Çok büyük. Meşhur. Necib.
 7. Büyük, yüksek, şerif, celil, aziz olan. (Osmanlıca'da yazılışı: âli)
 8. Yüce, ulu, yüksek
 9. Yemin eden.
 10. (en)United States prizefighter who won the world heavyweight championship three times.
 11. (en)The fourth caliph of Islam who is considered to be the first caliph by Shiites; he was a cousin and son-in-law of Muhammad; after his assination Islam was divided into Shiite and Sunnite sects.
 12. (en)Cousin and son-in-law of Muhammad; one of orthodox caliphs; focus for Shi'is.
 13. (en)The name given to the Marshall amplifiers that came after the plexi's and had aluminum front panels.
 14. (en)The fourth caliph of Islam who is considered to be the first caliph by Shiites; he was a cousin and son-in-law of Muhammad; after his assination Islam was divided into Shiite and Sunnite sects United States prizefighter who won the world heavyweight championship three times.
 15. (en)Cousin and son-in-law of Mahomet, the beauty of whose eyes is with the Persians proverbial; insomuch that the highest term they employ to express beauty is Ayn Hali - Chardin.
 16. (en)Annual Limit on Intake.
 17. (en)ATM Line Interface Interface between ATM and 3G systems.
 18. (en)N: they ; everything.
 19. (en)Acer Laboratories Inc.
 20. (en)American Law Institute.
 21. (en)The fourth of the four Rightly-Guided Caliphs and the cousin and son-in-law of Muhammad He was raised by Muhammad and was the second to embrace Islam after Khadeejah.

ali aba

 1. (Bak: Al) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i aba)
 2. Hz. Peygamberin (A.S.M.) kendisi ile beraber, kızı Hz. Fatıma Validemiz, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den (R.A.) müteşekkil hey'et. "Hamse-i al-i aba" da denir. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) giydiği abasını mezkur sahabe-i güzin hazeratının üzerine örterek hususi dua ettiğinden bu isimle anılmaları meşhurdur.(Bediüzzaman Hazretlerinin "Lem'alar" adlı eserinin Ondördüncü Lem'asında bu meseleye dair izahat vardır.) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i abâ)

ali abbas

 1. Emevilerden sonra 749 senesinden 1258 senesine kadar süren Abbasi hükümdar ailesi. (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i abbas)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ali abaali abbasali audio mixerali audio waveali bahtali beytali cengiz oyunuali game portali hanali ibrahimalal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın