ali cengiz oyunu ne demek?

 1. Kurnazca ve haince düzen. Hile ile yapılan iş; oyun.

ali

 1. Yüce, yüksek
 2. Hz. Ali: Ebu Talib'in oğlu. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)'nın kocası. Dördüncü halife.
 3. Yüce, ulu, yüksek.
 4. Onur bakımından en üstün.
 5. Şan ve şeref sahibi.
 6. Yüce, ulu, yüksek
 7. Yemin eden.
 8. Üstün. Yüce. Çok büyük. Meşhur. Necib.
 9. Büyük, yüksek, şerif, celil, aziz olan. (Osmanlıca'da yazılışı: âli)
 10. (en)United States prizefighter who won the world heavyweight championship three times.

ali aba

 1. (Bak: Al) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i aba)
 2. Hz. Peygamberin (A.S.M.) kendisi ile beraber, kızı Hz. Fatıma Validemiz, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den (R.A.) müteşekkil hey'et. "Hamse-i al-i aba" da denir. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) giydiği abasını mezkur sahabe-i güzin hazeratının üzerine örterek hususi dua ettiğinden bu isimle anılmaları meşhurdur.(Bediüzzaman Hazretlerinin "Lem'alar" adlı eserinin Ondördüncü Lem'asında bu meseleye dair izahat vardır.) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i abâ)

cengiz

 1. Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca Müslümanları katletmiş ve İslam medeniyetine büyük ölçüde tahribat vermiştir.
 2. Tarihte Büyük Moğol İmparatorluğu´nu kuran Türk hükümdarı.
 3. Güçlü, yılmaz, gözü pek kimse.
 4. Yılmaz, dönmez, yumuşamaz kimse.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aliali abaali abbasali audio mixerali audio waveali bahtali beytali game portali hanali ibrahimalal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmazcengizcengiz hancengizhancengiziyancengavercengavercecengaverlikcengazmüdecengcucencenacenabcenabetcenabı erhamürrahimin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın