ali beyt ne demek?

  1. Hazreti Muhammed'in soyundan gelenler, ehl-i beyt
  2. (Bak: Al) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i beyt)

ali baht

  1. Talihli, şanslı, bahtlı. (Osmanlıca'da yazılışı: âli baht)

ali aba

  1. (Bak: Al) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i aba)
  2. Hz. Peygamberin (A.S.M.) kendisi ile beraber, kızı Hz. Fatıma Validemiz, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den (R.A.) müteşekkil hey'et. "Hamse-i al-i aba" da denir. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) giydiği abasını mezkur sahabe-i güzin hazeratının üzerine örterek hususi dua ettiğinden bu isimle anılmaları meşhurdur.(Bediüzzaman Hazretlerinin "Lem'alar" adlı eserinin Ondördüncü Lem'asında bu meseleye dair izahat vardır.) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i abâ)

beyt

  1. Ev, oda, hane.
  2. Ev halkı, aile.
  3. Remil ve falda bir şekil.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ali bahtali abaali abbasali audio mixerali audio wavealiali cengiz oyunuali game portali hanali ibrahimalal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmazbeytbeytarbeytarabeytaşbeytaşıbeytekinbeytemirbeytibeyti atikbeyti mamurbeybey ardından çomak çalan çok olurbey armudubey aşı borç, düğün aşı ödünçbey erki
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın