ali han ne demek?

 1. yüce han
 2. (a.t.i.) er. - yüce han.

ali aba

 1. (Bak: Al) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i aba)
 2. Hz. Peygamberin (A.S.M.) kendisi ile beraber, kızı Hz. Fatıma Validemiz, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den (R.A.) müteşekkil hey'et. "Hamse-i al-i aba" da denir. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) giydiği abasını mezkur sahabe-i güzin hazeratının üzerine örterek hususi dua ettiğinden bu isimle anılmaları meşhurdur.(Bediüzzaman Hazretlerinin "Lem'alar" adlı eserinin Ondördüncü Lem'asında bu meseleye dair izahat vardır.) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i abâ)

ali abbas

 1. Emevilerden sonra 749 senesinden 1258 senesine kadar süren Abbasi hükümdar ailesi. (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i abbas)

han

 1. Büyükşehirlerde serbest mesleklerde çalışanların oda veya daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı.
 2. Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.
 3. Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan.
 4. Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan.
 5. Eskiden kent ve kasabalarda ya da önemli kavşak noktalarında, yolcuların hayvanları ile birlikte konakladıkları, içinde ahırları, yatacak odaları bulunan yapı.
 6. Bk. yolkonağı
 7. Eski Türklerde kağana bağlı ya da kendi başına buyruk, ikinci derecede bir devlet başkanı.
 8. Osmanlı Padişahlarının adlarının sonuna getirilen san.
 9. Eski Türklerde hakan adı da verilen devlet reisi.
 10. Hükümdar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ali abaali abbasali audio mixerali audio waveali bahtaliali beytali cengiz oyunuali game portali ibrahimalal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmazhanhan gibihan görünüşühan hamam sahibihan kapısından teğelti atmakhan koluhan pasadohan u manhanahanacırhaha ... ha ...ha aretzha babamha babam de babam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın