ali abbas ne demek?

 1. Emevilerden sonra 749 senesinden 1258 senesine kadar süren Abbasi hükümdar ailesi. (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i abbas)

ali aba

 1. (Bak: Al) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i aba)
 2. Hz. Peygamberin (A.S.M.) kendisi ile beraber, kızı Hz. Fatıma Validemiz, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den (R.A.) müteşekkil hey'et. "Hamse-i al-i aba" da denir. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) giydiği abasını mezkur sahabe-i güzin hazeratının üzerine örterek hususi dua ettiğinden bu isimle anılmaları meşhurdur.(Bediüzzaman Hazretlerinin "Lem'alar" adlı eserinin Ondördüncü Lem'asında bu meseleye dair izahat vardır.) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i abâ)

ali audio mixer

 1. Ali Ses Karıştırıcı

abbas

 1. "Yola çıkacak kimse" anlamındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz.
 2. Haşin, boyun eğmez.
 3. Arslan.
 4. Sert, çatık kaşlı kimse.
 5. Gazanfer, şir.
 6. Aslan.
 7. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) amcalarındandır ve Mekke'nin fethinde Müslüman olmuştur.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ali abaali audio mixerali audio waveali bahtali beytaliali cengiz oyunuali game portali hanali ibrahimalal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmazabbasabbas yolcuabbaseabbasıabbasiabbasidabbasilerabbaabba ebanabbacchioabbacyabbadabb
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın