ali aba ne demek?

 1. (Bak: Al) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i aba)
 2. Hz. Peygamberin (A.S.M.) kendisi ile beraber, kızı Hz. Fatıma Validemiz, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'den (R.A.) müteşekkil hey'et. "Hamse-i al-i aba" da denir. Hz. Peygamber'in (A.S.M.) giydiği abasını mezkur sahabe-i güzin hazeratının üzerine örterek hususi dua ettiğinden bu isimle anılmaları meşhurdur.(Bediüzzaman Hazretlerinin "Lem'alar" adlı eserinin Ondördüncü Lem'asında bu meseleye dair izahat vardır.) (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i abâ)

ali abbas

 1. Emevilerden sonra 749 senesinden 1258 senesine kadar süren Abbasi hükümdar ailesi. (Osmanlıca'da yazılışı: âl-i abbas)

ali audio mixer

 1. Ali Ses Karıştırıcı

aba

 1. Eskiden çeşitli giyeceklerin yapımında kulanılan yünden kaba ve kalın bir tür kumaş.
 2. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş.
 3. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük
 4. Dervişlerin giydiği abadan yapılmış, önü açık hırka
 5. Eskiden dervişlerin giydiği yakasız ve bol, uzun üstlük.
 6. Bu kumaştan yapılmış olan
 7. Abla.
 8. Anne.
 9. Nine, anneanne.
 10. Ekseriyetle yünden yapılmış, bol giyimli bir libas, elbise. (Peygamber Efendimiz de (A.S.M.) bu libası giyerlerdi.)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ali abbasali audio mixerali audio waveali bahtali beytaliali cengiz oyunuali game portali hanali ibrahimalal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmazabaaba altında er yataraba altından sopa göstermekaba clothaba dervişin kebe çobanınaba ebanaba gibiaba güreşiaba makeraba sellerabab türkiye gümrük işbirliği komitesiab agendoab ajanslarıab category
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın