cengiz han ne demek?

 1. (en)Great mogul.

great

 1. Büyük
 2. Mükemmel
 3. Ulu, muazzam, ünlü, hevesli, iyi, çok iyi
 4. Kocaman, iri, cüsseli, azametli
 5. Önemli
 6. Çok, sayıca çok, külliyetli
 7. Uzun, sürekli
 8. Çok iyi, yolunda
 9. Fazla
 10. Yüksek, meşhur

cengiz

 1. Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu, asıl adı Timuçin'dir. İslam ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasız ve gaddarca Müslümanları katletmiş ve İslam medeniyetine büyük ölçüde tahribat vermiştir.
 2. Tarihte Büyük Moğol İmparatorluğu´nu kuran Türk hükümdarı.
 3. Güçlü, yılmaz, gözü pek kimse.
 4. Yılmaz, dönmez, yumuşamaz kimse.

cengizhan

 1. eski moğollarda moğol hükümdarı.
 2. Cengiz-han.

han

 1. Büyükşehirlerde serbest mesleklerde çalışanların oda veya daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı.
 2. Yol üzerinde veya kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.
 3. Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan.
 4. Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan.
 5. Eskiden kent ve kasabalarda ya da önemli kavşak noktalarında, yolcuların hayvanları ile birlikte konakladıkları, içinde ahırları, yatacak odaları bulunan yapı.
 6. Bk. yolkonağı
 7. Eski Türklerde kağana bağlı ya da kendi başına buyruk, ikinci derecede bir devlet başkanı.
 8. Osmanlı Padişahlarının adlarının sonuna getirilen san.
 9. Eski Türklerde hakan adı da verilen devlet reisi.
 10. Hükümdar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cengizcengizhancengiziyancengavercengavercecengaverlikcengazmüdecengcucencenacenabcenabetcenabı erhamürrahiminhanhan gibihan görünüşühan hamam sahibihan kapısından teğelti atmakhan koluhan pasadohan u manhanahanacırhaha ... ha ...ha aretzha babamha babam de babam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın