bey erki ne demek?

 1. Zengin erki, plütokrasi.

zengin

 1. Parası, malı çok olan, varlıklı, fakir, yoksul karşıtı
 2. Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan.
 3. Verimli.
 4. Gösterişli.
 5. Parası, malı çok olan, varlıklı.
 6. Çok, bol
 7. (en)Affluent.
 8. (en)Bonanza.
 9. (en)Well-endowed.
 10. (en)Fertile.

bey ardından çomak çalan çok olur

 1. Güçlü bir kişi ile yüz yüze bulunduklarında ağızlarını açamayanlar, o gittikten sonra aleyhinde atıp tutarlar.

bey armudu

 1. İri, kokulu ve tatlı bir armut türü.

erk

 1. Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği, iktidar.
 2. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
 3. Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar.
 4. Çalışmada, her türlü üretimin yaratılmasında, ulaşımda sayılı bir dayanak olan, bir bölümü elektrik, akaryakıt, kömür vb.; bir bölümü de rüzgâr, su, güneş ısısı gibi kaynaklar ya da insan ve hayvandan sağlanan güçlerin tümü.
 5. Fiziksel güçten ayrı olarak düşünülen, bedensel, ruhsal, tinsel yönden biçimleyici ve etkileyici herhangi bir güç; yapabilme gücü.
 6. İstediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
 7. Bir işi yapabilme gücü, kudret.
 8. İçtenlik.
 9. Sevgi.
 10. Naz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bey ardından çomak çalan çok olurbey armudubey aşı borç, düğün aşı ödünçbey gemileribey gibi yaşamakbeybey i sarfbey kardeşbey mi yaman, el mi yamanbey oğlubebe ... shybe a bad judge ofbe a bad sailorbe a ball of fortuneerkilerkil deşiğierkil engelierkil erkeerkileterkim eksicikerkinerkin düşüşerkin eğitimerkin erkeerkerk istencierkaerkaberkaban
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın