ab ajansları ne demek?

 1. (en)Eu agencies

eu

 1. Bk. Avrupa Birliği
 2. (en)[EU (European Union) ] Eu, city in France.
 3. Önek iyi, faydalı, hoş.

ab

 1. Su.
 2. Hayat suyu.
 3. Mec. Çok tatlı.
 4. Ölümsüzlük.
 5. Bk. Avrupa Birliği
 6. Lâtince ...den, ...dan anlamına gelen önek.
 7. (en)The eleventh month of the civil year; the fifth month of the ecclesiastical year in the Jewish calendar.
 8. (en)The muscles of the abdomen.
 9. (en)At-Bats.
 10. (en)Abdominal muscle FA - a tone of the scale OM - a mantra.

ab türkiye gümrük işbirliği komitesi

 1. AB -Türkiye Ortaklık Konseyi kararıyla kurulan, Ankara Anlaşması ve eklerinin gümrükle ilgili hükümlerinin yerinde ve doğru bir biçimde uygulanmasını ve taraflar arasında idari işbirliğini gerçekleştirmek üzere görevlendirilen teknik kurul.
 2. (en)Customs Cooperation Committee.

ajans

 1. Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş.
 2. Bu iş kollarının çalıştığı büro.
 3. Radyoda haber bülteni.
 4. Bir ticari kuruluşu tanıtan, onunla ilgili bilgi aktaran ve bu yolla kazanç sağlayan iş kolu.
 5. Şirket veya kuruluş adına birtakım etkinlikler yapmakla görevlendirilen kurum veya kuruluş.
 6. Her türlü havadisi toplayıp, ilgili mevkilere bildiren kuruluş.
 7. (en)Agency.
 8. (en)News agency.
 9. (en)News bulletin.
 10. (en)Branch, office.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

abab türkiye gümrük işbirliği komitesiab agendoab categoryab extraab ı şufab ı şurab initioab initio from the beginningab intestatoaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımıajansajanajan provokatörajandaajanlık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın