işlek ek ne demek?

 1. Kelime türetmede sık kullanılan yapım eki.
 2. Ad ve fiil kök ve gövdelerinden yeni türetmeler yapımında çok kullanılan, işlekliğini sürdüren ek: taş / taş+çı, taş+çı+lık, göz+cü, göz+cü+lük, baş / baş+la-, iş+le- / işle-y-ici, göz+le- / göz+le+y+ici, geç- / geç+ir-, iç- / iç-ir, aç- / aç-tır-, süz- / süz-dür vb. || İşlek ek kendi içinde azişlek ek ve çokişlek ek olmak üzere ikiye ayrılır. bk. azişlek ek ve krş. canlı ek ile.

işlek ekler

 1. Birçok sözcükte görülen, sözcük türetmede çok kullanılan yapım ekleri.

işlek cadde

 1. (en)Thoroughfare.

ek

 1. Eklenmiş, katılmış
 2. Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça.
 3. Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave.
 4. Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri.
 5. İki borunun birbirine birleştirildiği yer.
 6. Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika.
 7. Sözcük türetmek veya sözcüğün görevini belirtmek için kullanılan biçim verici ses ya da sesler: Evci (ev-ci) , evcil (ev-cil) , evli (ev-li) , ev-lenmek (ev-le-n-mek) eve (ev-e) , evden fev-den) , evde (ev-de) , evim (ev-im) vb.
 8. Elektronik postanın sonuna eklenerek yollanan dosya/dosyalar.
 9. Bk. ek yeri
 10. Bir yapıttaki bilgiyi tamamlamak, dahaeksiksiz olmasını sağlamak amacıyle sonradan çıkarılan kitap.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

işlek eklerişlek caddeişlekişleklikişleklik oranıişleişleçişleklik sayacıiş acentasıiş açmakiş adamıiş adayıekek açıklamaek açıklama ımiek açıklama metniek açıklama penceresiek açıklamalarek açıklamaya gitek ağırlıkek akisek artı değeree 6 banyoe 6 prosese ağe boat
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın