ala ne demek?

 1. Karışık renkli, çok renkli, alaca.
 2. Açık kestane renginde olan, ela (göz).
 3. Kekliğin boynundaki siyah halka.
 4. Alabalık.
 5. İyi, pekiyi

  Beni Konya Lezzet Lokantasına götürdü, âlâ bir öğle yemeği çekti.

  H. E. Adıvar
 6. Bk.Alanin
 7. Kanat.
 8. Bahşişler. Lütuflar. Nimetler. İhsanlar.
 9. Gr:Arabçada harf-i cerdir. Buna isim diyen de olmuştur. Müteaddit mana ile kelimenin başına getirilir; manevi istila ve tefevvuk bildirmek için ekseriya mecrurunu istilaya delalet eder. Bazan mecrurunun mukabiline müstali olur. (maa) gibi müsahabet için gelir. (lam) gibi talil için olur. Mücaveze için olur. Harf-i cer olan (min) manasına ve zarfiyyet için ve harf-i cer olan (ba) manasına isim olur. "yukarıda" manasına gelir. (Osmanlıca'da yazılışı: alâ)
 10. Daha iyi. Pek iyi. En yüksek. Ziyade ve mürtefi olan. (Osmanlıca'da yazılışı: a'la)
 11. (en)Prep. according to, in the style of (French).
 12. (en)Alanine.
 13. (en)Ala.
 14. (en)Colourful.
 15. (en)Speckled.
 16. (en)Light brown.
 17. (en)Trout alabalık.
 18. (en)Winglike organ, or part.
 19. (en)Wing of an insect a flat wing-shaped process or winglike part of an organism; 'the alae of the nose'; 'the alae of a maple seed'; 'the flat petals of a pea blossom are alae'.
 20. (en)Variegated.
 21. (en)Alabama.
 22. (en)Flat wing-shaped process or winglike part of an organism; 'the alae of the nose'; 'the alae of a maple seed'; 'the flat petals of a pea blossom are alae'.
 23. (en)Wing of an insect.
 24. (en)American Library Association; founded in 1876 to promote library service and librarianship; national conferences are held each year in different parts of the country; American Libraries, published monthly by ALA, provides library related information on a national level.
 25. (en)American Library Association Established in 1876.
 26. (en)The American Library Association; professional organization for librarians, and the oldest professional library organization in the world.
 27. (en)The American Library Association This is the national organization for all types of libraries Based in Chicago, it sponsors on going training and research for the profession, publications, annual conferences for staff and trustees and lobbies at the national level The Library has an institutional membership.
 28. (en)Association of Local Authorities Now part of the LGA.
 29. (en)American Lung Association.
 30. (en)Wing', used to describe a Roman auxiliary cavalry unit.
 31. (en)The nasal skin that forms the outside of the nostril.
 32. (en)Activism Lobbying and Advocacy.
 33. (en)Outer side of the nostril.
 34. Ala, kanada benzeyen yapı; kanat
 35. Adana Anadolu Lisesi, Adana merkez Seyhan İlçesinde Kurttepe Köyü'nde bulunan lise

alanin

 1. Vücutta glukoz metabolizmasında kullanılan bir amino asit olan ve karbonhidratlardan enerji üretiminde katkı sağlayan, sembolü Ala ve A olan alifatik ve hidrofobik yan zincirli esansiyel olmayan amino asit.
 2. Renksiz kristallerden oluşan, soğuk suda az fakat sıcak suda iyi çözünen, eterde çözünmeyen hemen hemen tüm proteinlerde bulunan, bir metil yan zinciri olan basit bir amino asit, alfa-amino propiyonik asit.
 3. (en)[Alanin (der) ] alanine, amino acid.
 4. (en)Alanine.

ala ala

 1. Toplu olarak yapılan işlerde bağrışarak söylenen ala ala hey ünleminde kullanılan bir söz.

ala ala ala alaya kalkmak

 1. Bağrışarak gürültü etmeye kalkmak.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ala alaala ala ala alaya kalkmakala alış almaala günala hideala keçi her vakit püsküllü oğlak doğurmazala keçiyi gören içi dolu yağ sanırala nasiala naziala ossis iliialal ahramal al olmakal al yapmakal aslan tutar, güç sıçan tutmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın