yargı özeti ne demek?

 1. Ceza yargılama yöntemine göre duruşma sonunda sanığın yargılılığına, kurtulmasına, duruşmanın durdurulması ya da düşmesine ilişkin yargının bu temel noktaları belirten bölümü.
 2. (fr)Dispositif d'un jugement

yargı önünde

 1. (en)In justice.

yargı alanı

 1. Bir mahkemenin yargı yetkisini kullandığı coğrafi yer.

özet

 1. Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hülasa, fezleke.
 2. Filmin konusunu en kısa biçimde anlatan, bir senaryo çalışmasının ilk basamağı olan metin.
 3. Bir oyunluk çalışmasının ilk aşamasını oluşturan, filmin konusunu en kısa yoldan beş altı sayfa içinde anlatan, filmin konusu üzerinde ilgilileri aydınlatan metin
 4. Tamamlanmış bir filmin, çeşitli amaçlarla hazırlanmış kısa öyküsü.
 5. Herhangi bir kitap, makale yada raporun, temel öğeleri değişmeyecek biçimde kısaltılması.
 6. (en)Synopsis, outline, summary.
 7. (en)Short.
 8. (en)Brief.
 9. (en)Summary.
 10. (en)Compress.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yargı önündeyargı alanıyargı belgesiyargı çektiriminin ertelenmesiyargı çevresiyargı denetimiyargıyargı erkiyargı gücüyargı hakkıyargı harçlaryargayaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmaközetin özetiözetin özeti ile ilgiliözetini çıkarmaközetözet beyanözet bildirgeözet bildirimözet çıkarmaközeöze dönüşlüöze yabancılaşmaöze yöneliköze yönenmeözöz açıklamalıöz açınıköz ad bilgisiöz alt uzay
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın