vasıta olan ne demek?

  1. (en)Vehicular.

vasıta olma

  1. (en)Instrumentality.

vasıta olmak

  1. (en)Mediate.

olan

  1. Olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
  2. (en)Pron. one.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vasıta olmavasıta olmakvasıta durumuvasıta durumu ekivasıta grubuvasıta halivasıtavasıtalıvasıtalı arbitrajvasıtalı müşahedevasıbvasıbenvasıfvasıf gösteren işaretlervasıf ismiolanolan bitenolan olduolana aykırı koşullu önermeolanakolanak irdelemesiolanak sağlamakolanak tanımakolanak verenolanak vermekolaola kiolabildiğinceolabildiğince çabukolabildiğince faydalanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın