vasıta grubu ne demek?

  1. + lA vasıta eki almış bir ad ögesinin başka bir ad ögesi ile kurduğu kelime grubu. Öteki kelime gruplarında olduğu gibi, bu grup da bir sıfat-fiil ya da zarf-fiil grubunun kısalmasından oluşmuştur: Elle tutulur, gözle görülür (olan) bir başarı. Antika eşyalarla dolu (olan) bir salon. Yaptıklarıyla öğünen bir adam, el işleriyle süslenmiş bir masa örtüsü. Çocuklarıyla yakından ilgili bir anne. || Ziraatle, hayvancılıkla (elde edilen) muazzam imkânlar hazinesi görürsün! (A. H. Tanpınar, Huzur, s. 225). || Onuncu gün mü ne idi, mermilerle düşünce kastının aynı şey olmaya başladığını gördü (T. Buğra, Küçük Ağa, s. 131). || Ve güneş hızla dönen bir top olup çarşı camiinden giriveriyor. (S. Çokum, Ağustos Başağı, s. 237). vb.

vasıta durumu

  1. Adın belirttiği nesnenin vasıta olarak kullanıldığnı, fiile vasıta olduğunu belirtmek için kullanılan durum: Eski ve orta Türkçede + In / + Un ekiyle karşılanan bu durum, bugün Türkiye Türkçesinde artık kalıplaşmış zarflar biçimindedir. Bunun yerine ile edatı geçmiştir. Bu durum ile edatı veya bunun ekleşmiş biçimi olan + lE ekiyle karşılanır: Eğlence meclislerinde bir kenara çekilip kahve fincanı ile yarı gizli rakı atıştıran Ceza Reisi, Agah’ı zorluyor. «Seni evlendirelim oğul, bu memlekette bekar durulmaz!» diyordu (R. H. Karay, Memleket Hikâyeleri: Şeftali Bahçeleri, s. 37): Hilmi Ağa, teknesi ile yorgana vurdu, bir tarafa fırlattı (R. H. Karay, göst. e. Sarı Bal, s. 62). Yok Münkir, Nekir ateşten kerpetenle adamın dilini koparırmış... (R. N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 96). Atlarla ovaları dağları aştıkları oluyor, denizleri yüzüp geçiyorlar. Otomobillerle çöllerde birbirlerini kovalıyorlar; öyle ki dünyanın yüzü bunlara dar geliyor (M.Ş. Esendal, Ev ona yakıştı, s. 107) vb.
  2. (en)Instrumental case.
  3. (fr)Cas instrumental

vasıta durumu eki

  1. Adları vasıta durumuna sokan ek. Türkçenin asılvasıta durumu eki +In/+Un ekidir. Bugün bu ek, Türkiye Türkçesinde artık zarf olarak kullanılan bazı kelimelerde kalıplaşmış biçimiyle sürmektedir: yazın, kışın, güzün, baharın, için için, ardın ardın vb. Türkiye Türkçesi, vasıta durumunun karşılanması için ile edatından ve bunun ekleşmiş biçimi olan + lE’den yararlanmaktadır. bk. vasıta durumu
  2. (en)Instrumental.
  3. (fr)Suffixe instrumental

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vasıta durumuvasıta durumu ekivasıta halivasıta olanvasıta olmavasıtavasıta olmakvasıtalıvasıtalı arbitrajvasıtalı müşahedevasıbvasıbenvasıfvasıf gösteren işaretlervasıf ismigrubu birlikte tutgrubu kapatgrubu silgrubun merkezigrubun peşine takılan kızgrubgrub alonggrub screwgrub streetgrub upgru
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın