vasıta hali ne demek?

 1. İsmin belirttiği nesnenin vasıta olarak kullanıldığını, fiile vasıta olduğunu belirtmek için kullanılan hâl

  Hilmi Ağa, teknesiyle yorgana vurdu bir tarafa fırlattı.

  R. H. Karay

vasıta durumu

 1. Adın belirttiği nesnenin vasıta olarak kullanıldığnı, fiile vasıta olduğunu belirtmek için kullanılan durum: Eski ve orta Türkçede + In / + Un ekiyle karşılanan bu durum, bugün Türkiye Türkçesinde artık kalıplaşmış zarflar biçimindedir. Bunun yerine ile edatı geçmiştir. Bu durum ile edatı veya bunun ekleşmiş biçimi olan + lE ekiyle karşılanır: Eğlence meclislerinde bir kenara çekilip kahve fincanı ile yarı gizli rakı atıştıran Ceza Reisi, Agah’ı zorluyor. «Seni evlendirelim oğul, bu memlekette bekar durulmaz!» diyordu (R. H. Karay, Memleket Hikâyeleri: Şeftali Bahçeleri, s. 37): Hilmi Ağa, teknesi ile yorgana vurdu, bir tarafa fırlattı (R. H. Karay, göst. e. Sarı Bal, s. 62). Yok Münkir, Nekir ateşten kerpetenle adamın dilini koparırmış... (R. N. Güntekin, Kızılcık Dalları, s. 96). Atlarla ovaları dağları aştıkları oluyor, denizleri yüzüp geçiyorlar. Otomobillerle çöllerde birbirlerini kovalıyorlar; öyle ki dünyanın yüzü bunlara dar geliyor (M.Ş. Esendal, Ev ona yakıştı, s. 107) vb.
 2. (en)Instrumental case.
 3. (fr)Cas instrumental

vasıta durumu eki

 1. Adları vasıta durumuna sokan ek. Türkçenin asılvasıta durumu eki +In/+Un ekidir. Bugün bu ek, Türkiye Türkçesinde artık zarf olarak kullanılan bazı kelimelerde kalıplaşmış biçimiyle sürmektedir: yazın, kışın, güzün, baharın, için için, ardın ardın vb. Türkiye Türkçesi, vasıta durumunun karşılanması için ile edatından ve bunun ekleşmiş biçimi olan + lE’den yararlanmaktadır. bk. vasıta durumu
 2. (en)Instrumental.
 3. (fr)Suffixe instrumental

hali

 1. Boş, ıssız, tenha.
 2. Boşanmış erkek, zevcesini şer'an terketmiş adam. (Müennesi: Halia'dır.)
 3. Tenha. Boş. Sahipsiz. Issız. İçinde bir şey olmama.
 4. (en)Accusative.
 5. (en)Turkish word meaning Carpet.
 6. (en)Carpet.
 7. (en)The Turkish word for carpet.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

vasıta durumuvasıta durumu ekivasıta grubuvasıta olanvasıta olmavasıtavasıta olmakvasıtalıvasıtalı arbitrajvasıtalı müşahedevasıbvasıbenvasıfvasıf gösteren işaretlervasıf ismihalihali alemhali apre makinesihali basma makinesihali hamurhali harap olmakhali hazırhali hazırdakihali ihtizarhali intizarhalhal aykırılığıhal böyle ikenhal çekerliğihal değişikliği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın