tekemmül beratı ne demek?

 1. Bk. olgunlaştırma belgesi

olgunlaştırma belgesi

 1. Var olan bir bulguyu olgunlaştıranlara, yalnızca olgunlaştırdıkları yön için verilen belge.
 2. (en)Perfection patent.
 3. (fr)Brevet de perfectionnement

tekemmül etmek

 1. Olgunlaşmak, yetkinleşmek, erginleşmek.
 2. Mükemmelleşmek.
 3. Son biçimini almak.
 4. (en)Mature
 5. (en)To reach maturity or perfection

tekemmül

 1. Olgunlaşma, yetkinleşme.
 2. Olgunlaşmak. Kemale doğru gitmek.(İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviyye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecektir. Öyle ise, insandaki o esaslı meyl-i tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir. Ve o meyl-i saadet, saadet-i ebediyeye namzed olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakikiyyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider. S.)
 3. (en)Maturation.
 4. (en)Being perfected.

berat

 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
 2. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent.
 3. Resmi belge, imtiyaz belgesi.
 4. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge.
 5. Nişan, rütbe.
 6. Memurluk.
 7. Su bardağı.
 8. İmtiyaz ve taltif için verilen resmi kağıt.
 9. (en)Practicing certificate.
 10. (en)Franchise warrant.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tekemmül etmektekemmültekemmülü mebadıtekemmütekemmümtekementekemkümberatı cibayetberatı hümayunberatı ikmal edenberatı veren memleketberatın ammeye intikaliberatın asıl sahibiberatın bahşettiği hakberatın bahşeylediği himayeberatın bey ü şirasıberatın devriberatberat gecesiberat hakkının hususı şartlarıberat haklarıberat harçları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın