tekemmüm ne demek?

  1. (Kümm. den) Örtünüp bürünme.

tekemmü

  1. Mantar koparmak.

tekemmül

  1. Olgunlaşma, yetkinleşme.
  2. Olgunlaşmak. Kemale doğru gitmek.(İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviyye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecektir. Öyle ise, insandaki o esaslı meyl-i tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir. Ve o meyl-i saadet, saadet-i ebediyeye namzed olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakikiyyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider. S.)
  3. (en)Maturation.
  4. (en)Being perfected.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tekemmütekemmültekemmül beratıtekemmül etmektekemmülü mebadıtekementekemküm
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın