tekemmül etmek ne demek?

 1. Olgunlaşmak, yetkinleşmek, erginleşmek.
 2. Mükemmelleşmek.
 3. Son biçimini almak.
 4. (en)Mature
 5. (en)To reach maturity or perfection

tekemmül beratı

 1. Bk. olgunlaştırma belgesi

tekemmül

 1. Olgunlaşma, yetkinleşme.
 2. Olgunlaşmak. Kemale doğru gitmek.(İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviyye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecektir. Öyle ise, insandaki o esaslı meyl-i tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir. Ve o meyl-i saadet, saadet-i ebediyeye namzed olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakikiyyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider. S.)
 3. (en)Maturation.
 4. (en)Being perfected.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tekemmül beratıtekemmültekemmülü mebadıtekemmütekemmümtekementekemkümetmeketmek yapmaketmeetme bulma dünyasıetme bulursun, inleme ölürsünetme bulursun, inleye inleye ölürsünetme eyleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın