tekemmü ne demek?

 1. Mantar koparmak.

mantar

 1. Esnek ve sudan hafif olduğundan şişe tapası, cankurtaran simidi, cankurtaran yeleği, ayakkabı tabanı ve daha birçok şeylerin yapımında kullanılan, su geçirmeyen, meşe ağacı tabakası
 2. Bu tabakadan yapılan şişe tapası.
 3. Çocukların özel tabanca ile patlattıkları barutlu madde.
 4. Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka biçiminde olan ilkel bitkilerin genel adı (Fungi).
 5. Balık ağlarını su yüzünde tutmaya veya olta sarmaya yarayan mantar parçası.
 6. Mantar hastalığı.
 7. Hayvanların burun ucu.
 8. Uydurma söz, yalan.
 9. Hastalığı.
 10. Bitkilerde koruyucu doku olarak görev yapan ve ana maddesi süberin olan ölü hücrelerden oluşan tabaka. Süberin.

tekemmül

 1. Olgunlaşma, yetkinleşme.
 2. Olgunlaşmak. Kemale doğru gitmek.(İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviyye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecektir. Öyle ise, insandaki o esaslı meyl-i tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir. Ve o meyl-i saadet, saadet-i ebediyeye namzed olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakikiyyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider. S.)
 3. (en)Maturation.
 4. (en)Being perfected.

tekemmül beratı

 1. Bk. olgunlaştırma belgesi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tekemmültekemmül beratıtekemmül etmektekemmülü mebadıtekemmümtekemmüntekemmüştekementekemkümteketeke dikeniteke tekteke tek çarpışmatekebaş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın