tekemmül ne demek?

  1. Olgunlaşma, yetkinleşme.
  2. Olgunlaşmak. Kemale doğru gitmek.(İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviyye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecektir. Öyle ise, insandaki o esaslı meyl-i tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir. Ve o meyl-i saadet, saadet-i ebediyeye namzed olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakikiyyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider. S.)
  3. (en)Maturation.
  4. (en)Being perfected.

tekemmül beratı

  1. Bk. olgunlaştırma belgesi

tekemmül etmek

  1. Olgunlaşmak, yetkinleşmek, erginleşmek.
  2. Mükemmelleşmek.
  3. Son biçimini almak.
  4. (en)Mature
  5. (en)To reach maturity or perfection

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tekemmül beratıtekemmül etmektekemmülü mebadıtekemmütekemmümtekementekemküm
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın