tekemmülü mebadı ne demek?

  1. Bir şeyi netice veren ilk unsur ve sebeblerin ibtidailikten mükemmelliğe doğru gitmesi. (Osmanlıca'da yazılışı: tekemmül-ü mebâdî)

tekemmül

  1. Olgunlaşma, yetkinleşme.
  2. Olgunlaşmak. Kemale doğru gitmek.(İnsanda olan hadsiz istidadat-ı maneviyye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecektir. Öyle ise, insandaki o esaslı meyl-i tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir. Ve o meyl-i saadet, saadet-i ebediyeye namzed olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet-i hakikiyyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafına olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider. S.)
  3. (en)Maturation.
  4. (en)Being perfected.

tekemmül beratı

  1. Bk. olgunlaştırma belgesi

mebad

  1. (Mebada) f. Sakın, olmaya ki...

Türetilmiş Kelimeler (bis)

tekemmültekemmül beratıtekemmül etmektekemmütekemmümmebadmebadimebadii zaruriyyemebahııışııı ilmiyemebahis
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın