berat ne demek?

Kökeni: Arapça

 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.
 2. Osmanlıda bir kimseye verilen nişan, rütbe veya toprak imtiyazını gösterir belge.
 3. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent.
 4. İmtiyaz ve taltif için verilen resmi kağıt.
 5. Resmi belge, imtiyaz belgesi.
 6. Nişan, rütbe.
 7. Memurluk.
 8. Su bardağı.
 9. (en)Practicing certificate.
 10. (en)Franchise warrant.
 11. (en)Title of privilege.
 12. (en)Certificate.
 13. (en)Vesting deed.
 14. (en)Charter.

berat gecesi

 1. Hz. Muhammed'e peygamberliğin Cebrail aracılığıyla bildirildiği şaban ayının on beşinci gecesi.
 2. Arabi Şaban ayının onbeşinci gecesi. Şaban ayı mübarek şuhur-u selaseden (üç aylardan) olup, onbeşinci gecesi mahlukatın rızıklarına, ömürlerine, amellerine dair taraf-ı İlahiden meleklere talimat verildiği hususunda rivayat-ı sahiha vardır.(Bu gelen gece olan "Leyle-i Berat" bütün senede bir kudsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin programı nev'inden olması cihetiyle "Leyle-i Kadr"in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadirde otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Beratta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı, yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selasede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsi leyali-i meşhurede, onbinler yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kardır. Ş.)

berat hakkının hususı şartları

 1. Bk. bulgu belgesi hakkının özel koşulları

Türetilmiş Kelimeler (bis)

berat gecesiberat hakkının hususı şartlarıberat haklarıberat harçlarıberat itasında hususı şartlarberat kandiliberat mutasarrıfıberat müddetiberat sahibiberat usulünün inhisari neticeleriberaberaaberaatberaat etmekberaat ettirmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın