soğurma spektrumu ne demek?

 1. Absorbansın, dalga boyunun bir fonksiyonu olarak grafiği.
 2. (en)Absorption spectrum.
 3. (fr)Spectre absorption

soğurma

 1. Soğurmak işi.
 2. Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi olayı.
 3. Katı veya sıvı bir maddenin bir gazı, ışığı içine alması, emmesi, absorbe.
 4. Emme, içine alma.
 5. Ses dalgası bir yüzeye çarptığında, erkenin bir bölümünün bu yüzeyce tutulması.
 6. Işığın bazı özdeklerden geçerken, ışığı oluşturan bazı renklerin bu özdekçe tutulması
 7. Süngerimsi bir özdeğin kimi özdecikleri tutması olayı.
 8. Emilim.
 9. (en)Absorption.
 10. (en)Light absorption,.

soğurma bandı

 1. Işığın bir molekül tarafından soğurulan dalga boyları grubu.
 2. (en)Absorbtion band.
 3. (fr)Bande d'absorption

Türetilmiş Kelimeler (bis)

soğurmasoğurma bandısoğurma cihazısoğurma çizgilerisoğurma gücüsoğurma katsayısısoğurma kurallarısoğurma süzgeçlerisoğurmaksoğurmalısoğursoğurgansoğurganlıksoğubilimsoğucasoğuga karşı hassassoğuğa dayanıklı flüorışıl lambasoğuğa dayanmakspektrumspektrum bölgelerispektrumlarspektralspektral analizspektral fotoelektrikspektral girişimspektral hassasiyetspektinomisin
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın