spektral hassasiyet ne demek?

 1. Bk. izgesel duyarlık

izgesel duyarlık

 1. Bir algıcın izge boyunca değişik ışınımları için ölçü duyarlığı.
 2. Bir ışıl yaprak asıltısının değişik dalga boyunda ışınımlarakarşı bağıl duyarlığı.
 3. (en)Spectral sensitivity.
 4. (al)Spektrale Empfindlichkeit
 5. (fr)Sensibilité spectrale

spektral

 1. Görüntüsel
 2. (en)Spectral, of or about specters.

spektral analiz

 1. Bk. izgesel çözümleme
 2. Maddelerin yaydığı ışınları inceleyerek, maddeyi oluşturan elementleri nitel ve nicel olarak inceleme işlemi.
 3. (en)Spectral analysis.
 4. (en)Spectral anaysis.
 5. (fr)Analyse spectrale

hassasiyet

 1. Duyarlık
 2. Bk. duygululuk
 3. Bk. duyarlık
 4. Bk. duyarlılık
 5. Hassaslık. Duygulu olmak. İhtimamlılık. Dikkatlilik.
 6. Duyarlılık.
 7. (en)Emotionality.
 8. (en)Feeling.
 9. (en)Sensibility.
 10. (en)Sentiment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

spektralspektral analizspektral fotoelektrikspektral girişimspektral örtüşme bozulmasıspektral radyometrespektral selektivitespektral serilerspektral yansıtma gücüspektral yarıçapspektinomisinspeklrofotonıetrihassasiyethassasiyet hezeyanıhassasiyetini azaltmakhassashassas ayarhassas ayar politikasıhassas bölgehassas bölgeler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın