soğurmak ne demek?

 1. Bir madde bir sıvıyı içine çekmek.
 2. Katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek, absorbe etmek.
 3. Soğurma eylemi.
 4. Bir madde veya sıvıyı emmek, içine çekmek, içine almak, yutmak, absorbe.
 5. (en)Absorb.
 6. (en)To absorb.
 7. (en)To soak up.
 8. (en)Suck.
 9. (fr)Absorber

soğurma

 1. Soğurmak işi.
 2. Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi olayı.
 3. Katı veya sıvı bir maddenin bir gazı, ışığı içine alması, emmesi, absorbe.
 4. Emme, içine alma.
 5. Ses dalgası bir yüzeye çarptığında, erkenin bir bölümünün bu yüzeyce tutulması.
 6. Işığın bazı özdeklerden geçerken, ışığı oluşturan bazı renklerin bu özdekçe tutulması
 7. Süngerimsi bir özdeğin kimi özdecikleri tutması olayı.
 8. Emilim.
 9. (en)Absorption.
 10. (en)Light absorption,.

soğurma bandı

 1. Işığın bir molekül tarafından soğurulan dalga boyları grubu.
 2. (en)Absorbtion band.
 3. (fr)Bande d'absorption

Türetilmiş Kelimeler (bis)

soğurmasoğurma bandısoğurma cihazısoğurma çizgilerisoğurma gücüsoğursoğurgansoğurganlıksoğubilimsoğucasoğuga karşı hassassoğuğa dayanıklı flüorışıl lambasoğuğa dayanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın