spektrum bölgeleri ne demek?

 1. Elektromanyetik ışınımın kaynak türlerine göre çeşitli dalgaboyu aralıklarına ayrıldığı veya azalan enerjilerine göre γ- ışınları, x-ışınları, morötesi, görünür bölge, kırmızı ötesi ışınları, mikrodalga ve radyo dalgaları diye ayrıldığı bölgeler.
 2. (en)Spectral regions.

spektrum

 1. Çeşitlilik
 2. Görünge
 3. Tayf
 4. Belli bir aralık içinde birçok farklı nokta olması durumu (Tıp)
 5. Bk. izge
 6. Yelpaze
 7. Beyaz ışığın yaydığı ışınların bir prizmadan geçirilmesi ile elde edilen bütün renk ve dalga boylarını içeren çizgiler.
 8. (en)Spectrum.
 9. (fr)Spectre

spektrumlar

 1. Spektrumun çoğulu.

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

spektrumspektrumlarspektralspektral analizspektral fotoelektrikspektral girişimspektral hassasiyetspektinomisinspeklrofotonıetribölgeler arasıbölgeler komitesibölgelerarası ayrımlarbölgelerarası farklarbölgelere ayırmakbölgelemebölgeleme tasarıbölgelemekbölgelendirimbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın