soğurma ne demek?

 1. Soğurmak işi.
 2. Bir ortamın ışık enerjisini belli nicelikte emmesi olayı.
 3. Katı veya sıvı bir maddenin bir gazı, ışığı içine alması, emmesi, absorbe.
 4. Emme, içine alma.
 5. Ses dalgası bir yüzeye çarptığında, erkenin bir bölümünün bu yüzeyce tutulması.
 6. Işığın bazı özdeklerden geçerken, ışığı oluşturan bazı renklerin bu özdekçe tutulması
 7. Süngerimsi bir özdeğin kimi özdecikleri tutması olayı.
 8. Emilim.
 9. (en)Absorption.
 10. (en)Light absorption,.
 11. (en)Sound absorption.
 12. (en)Absorbing.
 13. (en)Suction.
 14. (al)Lichtabsorption,
 15. (al)Schallabsorption
 16. (fr)Absorption (de lumière),
 17. (fr)Absorption (du son)

soğurmak

 1. Bir madde bir sıvıyı içine çekmek.
 2. Katı veya sıvı bir madde soğurma yoluyla bir gazı içine almak, emmek, massetmek, absorbe etmek.
 3. Soğurma eylemi.
 4. Bir madde veya sıvıyı emmek, içine çekmek, içine almak, yutmak, absorbe.
 5. (en)Absorb.
 6. (en)To absorb.
 7. (en)To soak up.
 8. (en)Suck.
 9. (fr)Absorber

soğurma bandı

 1. Işığın bir molekül tarafından soğurulan dalga boyları grubu.
 2. (en)Absorbtion band.
 3. (fr)Bande d'absorption

soğurma cihazı

 1. Gaz ve buharları soğurmak için kullanılan cihaz.
 2. (en)Absorption apparatus.
 3. (fr)Absorbeur

Türetilmiş Kelimeler (bis)

soğurma bandısoğurma cihazısoğurma çizgilerisoğurma gücüsoğurma katsayısısoğurma kurallarısoğurma spektrumusoğurma süzgeçlerisoğurmaksoğurmalısoğursoğurgansoğurganlıksoğubilimsoğucasoğuga karşı hassassoğuğa dayanıklı flüorışıl lambasoğuğa dayanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın