soğuga karşı hassas ne demek?

 1. (en)Cold blooded

cold

 1. Soğuk
 2. Soğukluk
 3. Nezle, soğuk algınlığı
 4. Donuk (renk)
 5. Nezle, soğuk algınlığı
 6. Nesnel
 7. Düşük ısı
 8. Baygın, şuursuz
 9. Soğumuş, öImüş
 10. Üşüme

soğubilim

 1. Çok düşük sıcaklıklarda gözlenen olaylarla ilgilenen düşük sıcaklıklar bilgisi.
 2. Çok düşük sıcaklıklarda gözlenen olaylarla ilgilenen düşük sıcaklıklar bilgisi.
 3. (en)Cryogenics.
 4. (al)Kryogenic
 5. (fr)Cryogénique

soğuca

 1. Hlk. Tetanos.

karşı

 1. Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi, yamaç
 2. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı
 3. Ön, kat, huzur
 4. Bulunan yere göre önde, ileride olan.
 5. Karşıt, zıt, muhalif.
 6. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek.
 7. Karşılık olarak, mukabil
 8. İçin, hakkında
 9. (en)Contrary.
 10. (en)Opposed.

hassas

 1. Duyum ve duyguları algılayan
 2. Çabuk duygulanan, duygun, duyar, duyarlı, içli, alıngan
 3. Çabuk etkilenen
 4. Yapımı ve bakımı özen isteyen, aksamadan çok doğru çalışan, kesin ölçüler gerektiren işlerde kullanılan (alet).
 5. Bk. duyar
 6. Duygulu, içli.
 7. (en)Slippery.
 8. (en)Sensitive.
 9. (en)Sensible.
 10. (en)Delicate.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

soğubilimsoğucasoğuğa dayanıklı flüorışıl lambasoğuğa dayanmaksoğuğa duyarlı mutasyonsoğsoğansoğan akarısoğan başı kubbesoğan biçimindekarşıkarşı satınalım anlaşmalarıkarşı açıkarşı açı çekimikarşı ağırlıkkarşı akımkarşı akımlı dağılım kromatografisikarşı akınkarşı akışkarşı atakkarşkarşamekarkar zarar cetvelikar adamkar aktarımıkar amacı gütmeyen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın