spektral girişim ne demek?

 1. Bir atomik soğurma çizgisini, alevde oluşan türlerin genişletmesi; üst üste binmiş çizgilerden kaynaklanan girişim daha seyrek görülür.

spektral

 1. Görüntüsel
 2. (en)Spectral, of or about specters.

spektral analiz

 1. Bk. izgesel çözümleme
 2. Maddelerin yaydığı ışınları inceleyerek, maddeyi oluşturan elementleri nitel ve nicel olarak inceleme işlemi.
 3. (en)Spectral analysis.
 4. (en)Spectral anaysis.
 5. (fr)Analyse spectrale

girişim

 1. Bir işe girişme, teşebbüs
 2. İki veya daha çok dalga hareketinin, aynı noktaya aynı anda gelmesiyle birbirini yok edebilmesi veya kuvvetlendirebilmesi olayı.
 3. Planlı bir biçimde bir işe girişme.
 4. Bir noktaya ulaşan birden çok dalganın o noktada uyardıkları yönleçsel etkilerin bir birleşke oluşturmaları; bu birleşke, sıfırla toplam arasında değerler alır.
 5. İki ya da daha çok dalganın birbirine eklenmesi ya da üst üste binmesi.
 6. Bir ışınım titreşimlerinin genliğinin, aynı dalga dizisinin bölümlerinin üst üste gelmesiyle yer yer zayıflaması ya da büyümesi.
 7. (en)Interference.
 8. (en)Enterprise.
 9. (en)Undertaking.
 10. (en)Approach.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

spektralspektral analizspektral fotoelektrikspektral hassasiyetspektral örtüşme bozulmasıspektral radyometrespektral selektivitespektral serilerspektral yansıtma gücüspektral yarıçapspektinomisinspeklrofotonıetrigirişimgirişim açınığıgirişim alanıgirişim anaparasıgirişim aracıgirişim bölgesigirişim çizgisigirişim filtresigirişim ile ilgiligirişim kredisigirişikgirişik bezemegirişik cümlegirişik tamlamagirişik tümce
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın